DBU Workshops

I samarbejde med DBU Jylland afvikles løbende workshops omkring børnefodbold.


Invitation til workshops sendes til klubbernes kontaktpersoner og emnerne koncentrerer sig om DBU's Børnestrategi og arbejdet med det.